Tidligere aktiviteter

Program i 2022

Torsdag 8.september kl.18.00: «Guidet vandring langs Billingstads kultursti»

Fremmøte: Plassen foran Billingstad stasjon

Vår lokale historiske kultursti  består av 17 informasjonsskilt spredd på både Øvre og Nedre del av  Billingstad. 

Denne vandringen er en fin  anledning  for både gamle og nye Billingstadbeboere til å få et godt innblikk i vår lokal-historiske arv. Vi har flere ganger tidligere bare rukket øvre Billingstad.  Men dette er bare omkring halvparten av kulturstien.  Vi tar derfor for oss Nedre Billingstad, men starter på Stasjonsplassen og forteller litt om «Røed» og stasjonsplassen  i gamle dager. Deretter ned Billingstadveien, forbi der maleren Torstein Torsteinson bodde, og  videre til Hvidtstenhaugen og ned til Billingstadsletta med Djupingdalen  og Slependen travbane. Vi går så Billingstadsletta  frem til Stasjonsveien. Forbi der Finn Olsens landhanderi, og Lahaugen  gård lå, og frem til Inga Falsen Gjerdrums vei.  Både Inga og hennes søster  malerinnen Mimi  bodde her. Dronningbiavlstasjonen lå også i nærheten. Innerst i IFGs vei går vi opp til Kjærlighetsstien. Avhengig av interessen og lyset går vi enten opp til Åstadveien og ned til Stasjonsplassen igjen, eller  ned Kjærlighetstien  til Skustadgata.

Onsdag 21.september kl. 18.30:  «Kulturvern i Asker og på Billingstad» 

Gro Jerpåsen er arkeolog og ansvarlig for  kulturvern i Asker kommune. Hun vil fortelle om registreringer på Billingstad og kommunens arbeid med kulturvern.
Dato: Onsdag 21. september  2022 kl. 19.00. Vi har åpent fra kl. 18.30, og serverer en kopp kaffe og en kakebit.
Sted: Holmen Innbyggertorg – Holmensenteret – 4 etasje.

Onsdag 16. november kl. 18.30:   «Historien om vår nærmete nabo,  Tanum!»

Svein Holo som kjenner Tanums historie bedre enn noen,  vil med  bilder og historier, ta oss med til historien bak storgårdene  og den historiske utviklingen på Tanum-platået.

18.30:  Kaffe og en kakebit
19.00:  Foredrag
Sted: Holmen Innbyggertorg – Holmensenteret – 4 etasje.

Ca 1. desember. Utdeling av historielagets årbok 2022.

Inkludert artikler i forbindelse med Billingstad vels 100-årsjubileum.  Vi antydet tidligere 100 sider og innbundet utgave.  Mest sannsynlig ender vi opp med 60 sider som tidligere. Denne størrelsen går ned i alle postkasser.


Invitasjon til møte i Billingstad historielag
Torsdag 12. mai 2022. kl. 18.30

«Skolemuseet på Jansløkka og Billingstadstua på Asker museum».

Fremmøte:  Skolemuseet på Jansløkka skole. (Innkjøring fra  Semsveien). 

Tema:  Omvisning og orientering om skolemuseet og  alle dets rariteter.   Guide: Anne Joronn Sætre. 

Anne Joronn  Sætre er tilknyttet Asker museum som fast omviser for skolemuseet.  Hun har vært både elev og lærer på Jansløkka.
Etter omvisningen inviterer historielaget deltagerne til kaffe og en kakebit på Asker Museum der vi besiktiger Billingstadstua før vi samles i Kafe Gunhild.

Billingstadstua er trolig Askers eldste hus og flyttet fra tidligere Billingstad gård  til museet i 1920. 

Hvis noen trenger transport, er det alene en glede for en av oss i styret å hente og bringe deg trygt tilbake. 

Skolemuseumsrommet er ikke veldig stort. Vi regner med at vi kan ta imot inntil 30 personer. For ordens skyld ber vi om forhåndspåmelding av hensyn til dette. Hvis flere melder seg vil vi vurdere å gjenta besøket. 

Vennligst gi beskjed til undertegnede dersom du ønsker å delta: 

a) Mail:  tore-ws@online.no  b)  SMS: 90993444.  c) Telefon: 90993444 

Med vennlig hilsen
For Billingstad historielag
Tore-Wiggo Sørensen

Klikk her for PDF invitasjon

Utviklingen i boligarkitektur på Billingstad fra 1890- 2022

Invitasjon til møte i Billingstad Historielag
Dato: Onsdag 16. mars 2022 kl. 19.00
Sted: Holmen Innbyggertorg – Holmensenteret – 4 etasje.
(Årsmøtet avholdes samme sted kl. 18.30. Medlemmer får innkalling i separat mail.)

Tema: «Utviklingen i boligarkitektur på Billingstad fra 1890- 2022».

Orientering ved arkitekt Viggo Hartmann og fremvisning av bilder av Billingstad-hus fra de forskjellige periodene. Viggo Hartmann er grunnlegger av Asker-firmaet «Hartmann Arkitekter» og er godt kjent med utviklingen på Billingstad. Denne utviklingen har blant annet medført fortetning, rivning av gamle hus og bygging av flere blokker og moderne hus i ny-funkisstil. 

Historielaget har samlet et stort utvalg av bilder av boliger på Billingstad helt tilbake til 1880-90-årene. Vi vil vise et utdrag av disse som illustrasjon til  de enkelte stilartene.

Hvis noen av våre medlemmer ønsker transport til og fra Holmen, er det alene en glede for en av oss i styret å hente og bringe. Ring i tilfelle Tore-Wiggo Sørensen, tlf. 90993444.

Aktiviteter høsten 2021:

 25. august kl.18.30:
Omvisning på Oslofjordmuseet.

25. september kl. 15.30:
Guidet lokalhistorietur langs Billingstad kultursti.

27.oktober kl. 19.00:
Budstikka, en historisk nerve i vårt nærmiljø. Sjefredaktør Kirsti Sortland om avisens historie og redaksjonelle profil.

Slutten av november:
Ny årbok. Med artikler fra Billingstads historie. Deles ut til medlemmer. Salg til andre.

Program våren 2020:

Mandag 10. februar Obs! Årsmøte

Tid: kl. 19.00

Sted: Billingstad skole, Musikkrommet i underetasjen

Vi får besøk av Fredrikke Hegnar von Ubisch som er bestyrer ved Asker museum.  Hun vil fortelle om kunstnerne i Kunstnerdalen på Hvalstad  for 100 år siden.  Søstrene Mimi og Inga Falsen på Billingstad var også tilknyttet dette miljøet

Tirsdag 24. mars:

Sted: Asker museum. 11.

Tidspunkt kommer.

Museet åpner en utstilling nå i januar om arkitektur og byggeskikk i Asker gjennom tidene. Konservator Randi Horgen vil ta oss igjennom utstillingen og forklare de viktigste utviklingstrekkene. Historielaget bidrar med typiske bilder fra  Billingstad.

Juni:

Vi planlegger vi en tur til Oslofjord-museet og trolig også geologi-museet på Slemmestad. Flere detaljer kommer.

2019:

Mandag 28. oktober kl. 19.00 på Billingstad skole, Musikkrommet i underetasjen:  «Slæbende Travbane -utrolig, men sant: Nicest track in Europe!»

Mandag 11. februar kl 19.00 på Billingstad skole: «Billingstad-barnas skoler fra 1849-2019″

I etterkant av møtet avholdes årsmøte.

Tirsdag 9. april:  Asker Museum.  Foredrag om «Asker Seminar» og fortelling om Seminarets restaurerte orgel, samt  demonstrasjon av orgelets fortreffelighet som instrument

Lørdag 25. mai: Busstur med historie-guide til «Nye Asker»: Røyken og Hurum. Guide vil være Terje Martinsen, mangeårig formann i Heggedal historielag og forfatter av «Røykens historie».  Frist for påmelding til turen er 30. mars.

2018:

Mandag 12. februar:  «Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspenna og relieffspennene i folkevandringstiden»

Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum foredrar om temaet. Spennen er Billingstads fremste historiske klenodium. Funnet ved Bekkeveien i 1950. Den ble levert til Oldsakssamlingen i 1960 og plassert i samlingens «skattkammer». Spennen er kategorisert som det fremste funnet i Asker fra jernalderen. Christian Rødsrud vil sette spennen inn i et større perspektiv og fortelle om denne tidens imponerende finsmedkunst og Billingstadspennens symbolikk og antatte bruksområde.

Etter foredraget, ca kl 20.00, blir det avholdt årsmøte i historielaget.

Mandag 16. april: Tema: «Dialekter generelt, Asker-dialekten spesielt og litt om hvordan Billingstadfolket snakket i gamle dager». Foredragsholder: Janne Bondi Johannessen, professor i lingvistikk ved Universetetet i Oslo.  På bakgrunn av det man vet om Asker- og Bærumdialektene vil hun fortelle om hvilke ord og uttrykk som ble brukt av Billingstadbeboere før. Kanskje noen av dem fortsatt er å finne i vårt daglige språk?

Lørdag 2. juni: Åstaddammen og Åstad Naturreservat. Vandring med Tomas Westly, Asker kommune, Avdeling for Natur og Idrett.

Onsdag 13. oktober: Arbeidskirken Holmen kirke. Historien startet på Billingstad, nærmere bestemt hjemme hos familien Sievers i Bekkeveien i 1944. Arkitekt Arne Erik Sæther, som selv har tegnet flere kirkebygg, forteller om kirkearkitektur fra vikingetiden til Holmen kirke ble bygget i 1965. Ellers deltar Finn Edvin Brøndal, Billingstad-beboer og oppvokst i presteboligen, og organist Marilyn Brattskar

2017:

2016:

5. Februar: Foredrag: «Drammenbanen – en livsnerve for utviklingen av Billingstad» ved geograf Tor Wisting.

6. april: Foredrag med påfølgende årsmøte:

Kom og hør om kunstnere på Billingstad, blant annet Billingstads store maler, Torstein Torsteinson, representert med flere bilder på Nasjonalgalleriet. Hans barnebarn, Torstein Tryti, forteller om sin fars liv som kunstner i Asker og i Paris.

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter foredraget.

25. mai: Tema: Billingstads utbygging gjennom 100 år – et historisk skråblikk ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

Det var godt oppmøte på skolen denne onsdagskvelden og vi fikk et morsomt og lærerikt innblikk i utviklingen av området vårt. Hvis du ikke fikk vært til stede, kan du se på presentasjonen til Midtbø her. (kan være litt tung å laste opp pga bilder)

28. august: Omvisning i Tanum kirke

Tanum kirke er en av landets eldste og mest interessante kirker. Kirken ble bygget på begynnelsen av 1100-tallet og har en spennende historie like  frem til vår tid. Tanum kirke har i historisk tid vært Billingstad-folkets nærmeste kirke.

Ta med venner og bekjente og ble med på omvisning i kirken og området rundt.

17. oktober: Bildekavalkade fra Billingstad i perioden 1920 – 1980

5. desember: Temakveld: Norsk folkemedisin: “Kloke koner – urtekurer og magi. Foredragsholder var Per Holck, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forfatter av flere bøker innen temaet.

2015

Mars:  Samtalekveld med eldre Billingstad-beboere i Holmen kirke

August:  Årsmøte og foredrag på Asker museum: Kalkbrenning på Billingstad v/ Vidar Skovli.

Oktober: Historisk vandring på nedre Billingstad ved Tore-Wiggo Sørensen og Erik Wold: Her i krysset Brattbakken og Inga Falsen Gjerdrumsvei

November

Tema: «Hvordan komme i gang med slekstforskning» ved Harald Sørgaard Djupvik. Djupvik var en av stifterne av DIS (Data i Slektsforskning) i Asker. Han har skrevet flere slektshistoriske artikler og har holdt en rekke foredrag om slektsforskning.