Historien om Billingstadspennen

Billingstadspennen er et av de viktigste kulturminnefunnene i Asker. Den ble funnet i Bekkeveien på 1950-tallet. Her forteller Gro Jerpåsen i Asker kommune om funnet: