Program 2023

Onsdag 1. mars 2023

Tor Wisting presenterte i ord og bilder boken «Oppdag Asker – en kulturguide for kunst, arkitektur, geografi og lokalhistorie.

Årsmøte for Historielaget.

Onsdag 19. april 2023 kl. 18.30

Foredrag av oberst Tore Hazel Bolstad om «NIKE-rakettbatteri i Vestmarka – da Billingstad ble en del av atomkappløpet».

Tirsdag 6. juni 2023 kl. 10 – 15

Historielagets sommertur til Midgard vikingsenter i Borre i Vestfold.

Torsdag 16. november kl 18.30 --- Tema: «Askerfilmen 1953-65»    
Vi inviterte til kaffe/te og en kakebit kl. 18.30. Filmfremvisningen startet kl. 19.00 og varte vel en time.  Sted: Holmen Innbyggertorg, Holmensenteret 4. etasje.Gartner og amatørfotograf Aksel Smith Sinding fra Holmen tok en rekke filmopptak fra Holmen og Asker i årene 1953-65. Disse filmene har nå blitt bearbeidet og restaurert og ble vist for publikum.  Vår cicerone var Tore Hansen fra Holmen, som har deltatt i restaureringsprosjektet. 

Ny årbok med artikler fra Billingstads historie er nå ferdig trykket og  gratis utlevert til våre medlemmer og gitt Billingstad Vels styre for utlevering til deres medlemmer.


Tirsdag 6. juni kl 10.00 - kl 15.00

«Billingstad historielags sommertur»

Hvor: Midgard vikingsenter, Borre i Vestfold.

Tema: Museets utstillinger, Gildehallen og de store gravhaugene fra folkevandringstid og vikingetid. 

Lunsj i restaurant på museet.

Avreise med buss fra Billingstad stasjon kl. 10.00. (Parkering på stasjonen koster kr. 40 for en dag.)

Deltageravgiften var selvkost, med en liten subsidiering fra historielaget. Den omfattet busstur, inngangsbillett, omvisning på stedet og lunsj bestående av et angivelig stort

rekesmørbrød, te eller kaffe. Mineralvann og vin kunne kjøpes av den enkelte.

Prisen ble  satt til kr. 580 med 30 deltagere, og kr. 630 med 25 deltagere. Vi var over 30 deltagere  :-)


Onsdag 19.april kl.18.30

«NIKE-rakettbatteri i Vestmarka - da Billingstad ble en del av verdens atomkappløp!»

Sted: Holmen Innbyggertorg – Holmensenteret – 4 etasje.

Det ble servert kaffe og kakebiter og ble en hyggelig sosial sammenkomst før foredraget som begynte kl. 19.00.

Foredrag av oberst Tore Hazel Bolstad. Bolstad var batterisjef i 1979-83. Han er blant annet tidligere militærattache og sjef for Luftforsvarets krigsskole. NIKE-batteriet lå ved Sandungen i Vestmarka. Adkomsten var via Billingstad. Virksomheten var svært hemmelig. Offiserene bodde «selvfølgelig» i Grenaderveien på Billingstad. Og busser med soldater kjørte gjennom Billingstad hver dag.

Onsdag 1.mars kl. 19.00

«Fra Billingstad til Hurum». En «reise» fra Stokker gård i nord til Rødtangen i sør.

Sted: Holmen Innbyggertorg – Holmensenteret – 4 etasje.

Tor Wisting  er geograf  og  styremedlem  i  Billingstad historielag. Han har på oppdrag fra Asker kommune laget boken «Oppdag Asker - en kulturguide for kunst, arkitektur, geografi og lokalhistorie».Tor  viste  bilder og fortalte om mange av attraksjonene man møter langs denne veien.