Bli medlem

Vi er glade for alle som har betalt medlemskontingenten på kr. 100.- for 2020.

Vi ønsker at flest mulig kan delta på våre møter så vi ønsker derfor at kontingenten skal holdes lav. Våre møter er i praksis åpne for alle. Kontingenten er derfor mest et frivillig bidrag til historielagets virksomhet. Vi må forøvrig oppgi antallet som har betalt medlemskontingent, i forbindelse med kontakt med kommunen og andre offentlige instanser.

Kontonummeret vårt er: 1204.69.73796. Vipps 90993444. Du kan også betale på våre møter.