Bli medlem

Vi er glade for alle som har betalt medlemskontingenten på kr 100.- for 2024.

Vi ønsker at flest mulig kan delta på våre møter, og vi ønsker at kontingenten skal holdes lav....
Våre møter er i praksis åpne for alle. Hjertelig velkommen.

Kontonummeret vårt er: 1204.69.73796.   Vipps nr. 639848. Billingstad Historielag.