Styret og kontaktinformasjon

Styret etter årsmøte 29. feb. 2024

Tore-Wiggo Sørensen (leder), Wenche Gjelsten, Nina Keiseraas Foss, Tor Wisting, Erik Stub Aune og Gorm Bjercke
Historielaget var tidligere en del av Billingstad Vel, men ble skilt ut som egen organisasjon og formelt stiftet som Billingstad historielag i april 2014.
Målet til Billingstad historielag er å innhente og spre kunnskap om Billingstads fortid,  samt å verne om kulturminnene på Billingstad.  For å kunne gjøre dette, er det naturlig å samarbeide med Billingstad Vel og andre foreninger og enkeltpersoner på Billingstad med omegn.

Vi trenger flere medlemmer: Vil du bli medlem? Det koster kr 100 pr år og betales inn til Billingstad historielag enten på: Kontonummer 1204.69.73796 -- eller Vipps til Billingstad Historielag. Vipps nr. 639848.

Kontaktinformasjon:  post@billingstadhistorie.no , Leder: Tore-Wiggo Sørensen: tore-ws@online.no

Web: Gorm Bjercke: gormb@online.no