Styret og kontaktinformasjon

Styret 2023

Gorm Bjercke, Erik Stub Aune, Jan Tønseth, Tor Wisting, Wenche Gjelsten, Inger Knutsen, Tore-Wiggo Sørensen (leder)

Historielaget var tidligere en del av Billingstad Vel, men ble skilt ut som egen organisasjon og formelt stiftet som Billingstad historielag i april 2014.

Målet til Billingstad historielag er å innhente og spre kunnskap om Billingstads fortid,  samt å verne om kulturminnene på Billingstad. For å kunne gjøre dette, er det naturlig å samarbeide med Billingstad vel og andre foreninger og enkeltpersoner på Billingstad og omegn.

Vi trenger flere medlemmer:

Vil du bli medlem? Det koster kr 100 pr år og betales inn til Billingstad historielag enten på:

Kontaktinformasjon:

post@billingstadhistorie.no 

Leder: Tore-Wiggo Sørensen: tore-ws(at)online.no

Web: Gjermund Johre gj(at)someone.no