Informasjon

Aktuell informasjon

Vi arbeider nå - vinter 2024 -med oppdatering / "modernisering" av sidene våre og ber om litt tålmodighet - så blir "alt meget bedre" :-) 

Det ble avholdt Årsmøte i Billingstad historielag torsdag 29. februar 2024, kl. 18.00 - Sted: Innbyggertorget, Homensenteret, 4. etg.
For saksdokumenter se "Styret og vedtekter"-> Årsberetning.
Det nye styret ble konstituert etter årsmøtet. Styret består av  Tore-Wiggo Sørensen (leder), Wenche Gjelsten, Nina Keiseraas Foss, Tor Wisting, Erik Stub Aune og Gorm Bjercke.
Etter årsmøtet fulgte ordinært og godt besøkt medlemsmøte med meget interessant foredrag/fortelling av Per Holck om Kristin av Bergen, Tønsberg, Sevilla og Covarrubias...Supplert med kaffe, kaker og hyggelig samvær! 

Historielagets tur til Dikemark  Sykehus-museum Torsdag 18. april 2024 kl. 18.00 er nå vellykket historie for 33 glade deltakere.

Historielaget avholder fellse busstransport-tur til Fossesholm Herregård i kombinasjon med påfølgende båttur på Eikervannet onsdag 29. mai, 2024.
Oppmøte på Billingstad stasjon kl 09.00. Påmelding skjer ved mail til wenche.gjelsten@gmail.com senest innen 10. mai 2024 og med samtidig betaling av kr 1150 til vår bankkonto nr. 1204.69.73796  eller Vipps nr. 639848.

Den nye årboken (2023) skal nå være delt ut til alle medlemmer og  personer som har meldt seg som «interessenter». Hvis noen medlemmer ønsker flere eksemplarer, kan de henvende seg til Tore-Wiggo Sørensen, tore-ws@online.no, eller tlf/SMS 90993444.

Har du forslag til tema - eller gamle bilder?

Vi vil gjerne ha forslag og innspill til foredragstema om Billingstad før og nå!
I tillegg arbeider vi med å samle et bilde-bibliotek fra nå "raskt svunnende" tider.
Hvis du har bilder eller temaer du tror kan være av interesse er det flott om du tar kontakt med formannen i Billingstad historielag:
Tore-Wiggo Sørensen -- tore-ws@online.no, eller mobil: 909 93 444

Gavetips: Billingstadboken

Boken om Billingstads historie: «Fra hav til hager: Billingstads historie» av Olaf Gundersrud. Boken er innbundet og er rikt illustrert. Olaf Gundersrud arbeidet med boken i mer enn 10 år og har gjort en utrolig jobb med dokumentasjon av fakta og beskrivelse av alle interessante forhold med Billingstads historie.  Flere interessante kart og oversikter som tidligere ikke har vært kjent. Du kjøper den rimelig på våre historielags-møter.