Informasjon

Januar 2022:

Den nye årboken skal nå være delt ut til alle medlemmer og personer som meldt seg som «interessenter». Hvis noen medlemmer ønsker flere eksemplarer kan de henvende seg til tore-ws@online.no, eller tlf/SMS 90993444.

God Jul og Godt Nytt År!

Til medlemmer og venner av Billingstad historielag

Historielagets årbok for 2021 kommer i disse dager fra trykkeriet. Den vil bli utdelt til alle medlemmer samt de som står oppført i våre lister som «interesserte» i uke 49 og 50.

Boken vil også bli lagt inn på vår hjemmeside www.billingstadhistorie.no snart.

Boken er som tidligere produsert på dugnadsbasis. Trykkerikostnaden er dekket med tilskudd fra Asker kommune, JM (utbygger på Vestre Billingstad) og Eie Eiendomsmegling.

Takket være disse og at historielaget fortsatt har en bra økonomi, kan vi dele ut årboken gratis til våre medlemmer og venner.

Pandemien har begrenset historielagets tilbud i 2021. Men vi har allikevel klart å arrangere 2 museumsbesøk med foredrag og ett møte på Innbyggertorget med foredrag av Budstikkas redaktør. For noen av oss er det også brukt mange timer på årboken.

Vi følger også opp kommunens utredning om eventuell rehabilitering av Åstaddammen. Vi har i løpet av året kontaktet både ordfører og kommunens ansvarlige for utredningen.

I det kommende året vil vi gjenoppta arbeidet med kartlegging av kulturminner på Billingstad og også gi innspill overfor kommunen om eventuelle vernetiltak ved nye arealplaner og utbygging på Billingstad.

Vi takker for samarbeidet i det året som nå renner ut og håper du får glede av årboken vår, og at julen og det nye året vil gi glede og god helse.


Kontingenten

Vi har ikke purret på innbetaling av medlemskontingent i år, men mange har allikevel vært flinke til å innbetale kontingenten på kr. 100.-.

Du som får denne mailen er registrert med betalt kontingent for 2021. Vi vil sette pris på om du vil støtte oss også i 2022 ved å innbetale kr. 100.- til konto.1204.69.73796.

Eller Vipps nr. 639848. Du kan også støtte oss hvis du deltar i Norsk Tippings lotterier ved å begunstige historielaget med «Grasrotandelen». Vårt org.nr. er: 914 156 297.

Med vennlig hilsen

For Billingstad historielag

Tore-Wiggo Sørensen

Klikk er for julehilsen i PDF-format

Årbok 2020

Vi har som formål å innhente og spre kunnskap om Billingstads historie. Siden vi på grunn av korona-krisen valgte å avlyse høstens møter, valgte vi i stedet å samle en del artikler om vår fortid en liten bok, som vi har kalt «Årbok 2020».

«Årbok 2020» blir delt ut til alle husstander innen Billingstad Vels grenser, samt de deler av Vestre Billingstad som ikke ligger innen vellets grenser.

Informasjon 9. sept 2020

2020-09-09-Nyhetsbrev-Billingstadspennen fra ca år 750.pdf

Informasjon 4.april 2020

Info-04.04.20-BHl.pdf

Gavetips: Billingstadboken

Boken om Billingstads historie: «Fra hav til hager: Billingstads historie» av Olaf Gundersrud.

Boken er innbundet og er rikt illustrert. Olaf Gundersrud arbeidet med boken i mer enn 10 år og har gjort en utrolig jobb med dokumentasjon av fakta og beskrivelse av alle interessante forhold med Billingstads historie. Flere interessante kart og oversikter som tidligere ikke har vært kjent.

Har du forslag til tema?

Vi vil gjerne ha forslag og innspill til foredragstema om Billingstad før og nå! Ta gjerne kontakt med formannen i Billingstad historielag:

Tore-Wiggo Sørensen, e-post: tore-ws(at)online.no eller mobil: 909 93 444