Årsmøte

Innkalling til Årsmøte i Billingstad historielag

(Møtet holdes forut for vårt medlemsmøte samme sted og dag.)

Tid: Onsdag 16. mars 2022. kl 18.30.

Sted: Innbyggertorget. Holmen-senteret. 4. etasje.

Dagsorden:

  1. Valg av møteleder

  2. Godkjenning av innkalling og saksliste

  3. Valg av medlem til å underskrive protokollen

  4. Registrering av medlemmer og andre fremmøtte, samt stemmeberettigede

  5. Styrets årsrapport og regnskap

  6. Budsjett 2022

  7. Valg av styre

  8. innkomne saker

For Styret

Tore-Wiggo Sørensen