Billingstad
historielag

Stigemaker Iversens hus i Bekkeveien - revet rundt år 2000...

Billingstad historielags vårtur: 

Onsdag 29. mai 2024 kl. 09.00 – ca. kl. 16.00  

Hvor: Fossesholm herregård og båttur med MS Eikern fra Fossesholm til Eidsfoss

Billingstad historielags årlige vårtur blir denne gangen en heldagstur med buss fra Billingstad stasjon til Fossesholm herregård i Vestfossen, båttur på Eikeren fra Fossesholm til Eidsfoss og buss fra Eidsfoss til Billingstad stasjon. 

På Fossesholm blir det guidet omvisning før vi kjører ned til kaien, der MS Eikern vil ta oss med til Fiskumvannet og via Eikeren til Eidsfoss. Underveis vil vi bli servert lunsjmenyen Smak av Eiker. I Eidsfoss vil det være mulighet til å spasere litt rundt før bussen kjører oss tilbake til Billingstad stasjon. 

Deltageravgiften omfatter utgift til busstur, 110 kr per person for omvisning på Fossesholm herregård og 750 kr for båtturen med lunsj. Ut fra det antallet som i januar 2024 meldte sin interesse  for å delta på utflukten sammenholdt med «litt subsidiering fra historielaget» vil deltageravgiften utgjøre 1150 kr.  

Vi ber nå om at påmelding skjer ved mail til wenche.gjelsten@gmail.com senest innen 10. mai 2024 og

med samtidig betaling av kr 1150 til vår bankkonto nr. 1204.69.73796  eller Vipps nr. 639848.

for Billingstad historielag

Tore-Wiggo Sørensen