Tidligere aktiviteter

Aktiviteter høsten 2021:

25. august kl.18.30:
Omvisning på Oslofjordmuseet.

25. september kl. 15.30:
Guidet lokalhistorietur langs Billingstad kultursti.

27.oktober kl. 19.00:
Budstikka, en historisk nerve i vårt nærmiljø. Sjefredaktør Kirsti Sortland om avisens historie og redaksjonelle profil.

Slutten av november:
Ny årbok. Med artikler fra Billingstads historie. Deles ut til medlemmer. Salg til andre.

Program våren 2020:

Mandag 10. februar Obs! Årsmøte

Tid: kl. 19.00

Sted: Billingstad skole, Musikkrommet i underetasjen

Vi får besøk av Fredrikke Hegnar von Ubisch som er bestyrer ved Asker museum. Hun vil fortelle om kunstnerne i Kunstnerdalen på Hvalstad for 100 år siden. Søstrene Mimi og Inga Falsen på Billingstad var også tilknyttet dette miljøet

Tirsdag 24. mars:

Sted: Asker museum. 11.

Tidspunkt kommer.

Museet åpner en utstilling nå i januar om arkitektur og byggeskikk i Asker gjennom tidene. Konservator Randi Horgen vil ta oss igjennom utstillingen og forklare de viktigste utviklingstrekkene. Historielaget bidrar med typiske bilder fra Billingstad.

Juni:

Vi planlegger vi en tur til Oslofjord-museet og trolig også geologi-museet på Slemmestad. Flere detaljer kommer.

2019:

Mandag 28. oktober kl. 19.00 på Billingstad skole, Musikkrommet i underetasjen: «Slæbende Travbane -utrolig, men sant: Nicest track in Europe!»

Mandag 11. februar kl 19.00 på Billingstad skole: «Billingstad-barnas skoler fra 1849-2019″

I etterkant av møtet avholdes årsmøte.

Tirsdag 9. april: Asker Museum. Foredrag om «Asker Seminar» og fortelling om Seminarets restaurerte orgel, samt demonstrasjon av orgelets fortreffelighet som instrument

Lørdag 25. mai: Busstur med historie-guide til «Nye Asker»: Røyken og Hurum. Guide vil være Terje Martinsen, mangeårig formann i Heggedal historielag og forfatter av «Røykens historie». Frist for påmelding til turen er 30. mars.

2018:

Mandag 12. februar: «Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspenna og relieffspennene i folkevandringstiden»

Christian Løchsen Rødsrud fra Kulturhistorisk museum foredrar om temaet. Spennen er Billingstads fremste historiske klenodium. Funnet ved Bekkeveien i 1950. Den ble levert til Oldsakssamlingen i 1960 og plassert i samlingens «skattkammer». Spennen er kategorisert som det fremste funnet i Asker fra jernalderen. Christian Rødsrud vil sette spennen inn i et større perspektiv og fortelle om denne tidens imponerende finsmedkunst og Billingstadspennens symbolikk og antatte bruksområde.

Etter foredraget, ca kl 20.00, blir det avholdt årsmøte i historielaget.

Mandag 16. april: Tema: «Dialekter generelt, Asker-dialekten spesielt og litt om hvordan Billingstadfolket snakket i gamle dager». Foredragsholder: Janne Bondi Johannessen, professor i lingvistikk ved Universetetet i Oslo. På bakgrunn av det man vet om Asker- og Bærumdialektene vil hun fortelle om hvilke ord og uttrykk som ble brukt av Billingstadbeboere før. Kanskje noen av dem fortsatt er å finne i vårt daglige språk?

Lørdag 2. juni: Åstaddammen og Åstad Naturreservat. Vandring med Tomas Westly, Asker kommune, Avdeling for Natur og Idrett.

Onsdag 13. oktober: Arbeidskirken Holmen kirke. Historien startet på Billingstad, nærmere bestemt hjemme hos familien Sievers i Bekkeveien i 1944. Arkitekt Arne Erik Sæther, som selv har tegnet flere kirkebygg, forteller om kirkearkitektur fra vikingetiden til Holmen kirke ble bygget i 1965. Ellers deltar Finn Edvin Brøndal, Billingstad-beboer og oppvokst i presteboligen, og organist Marilyn Brattskar

2017:

  • 6. februar: Temakveld «Fattigvesen og legdsystem på 1700- og 1800-tallet.» v/ Frøydis Bryhn. Sted: Musikkrommet på Billingstad skole.

  • 6. februar : Årsmøte i historielaget umiddelbart etter kveldens foredrag. Sted: Musikkrommet på Billingstad skole.

  • 21. mai: Årets store begivenhet i historielaget: åpning av Billingstads nye kultursti.29. mai: Temakveld. Sted: musikkrommet på Billingstad skole.
    Henrik Eie: Stokker gård –fra Lier prestegjeld til kompanisjefs-gård og Billingstads største gård.

  • 25. september kl 19.00: Topografien og geologien i Asker. Ved geolog Knut Jore. Sted: Musikkrommet på Billingstad skole

  • 14. oktober kl 14.00: Guidet tur langs kulturstien. Oppmøte ved Billingstad stasjon

2016:

5. Februar: Foredrag: «Drammenbanen – en livsnerve for utviklingen av Billingstad» ved geograf Tor Wisting.

6. april: Foredrag med påfølgende årsmøte:

Kom og hør om kunstnere på Billingstad, blant annet Billingstads store maler, Torstein Torsteinson, representert med flere bilder på Nasjonalgalleriet. Hans barnebarn, Torstein Tryti, forteller om sin fars liv som kunstner i Asker og i Paris.

Årsmøtet avholdes umiddelbart etter foredraget.

25. mai: Tema: Billingstads utbygging gjennom 100 år – et historisk skråblikk ved kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

Det var godt oppmøte på skolen denne onsdagskvelden og vi fikk et morsomt og lærerikt innblikk i utviklingen av området vårt. Hvis du ikke fikk vært til stede, kan du se på presentasjonen til Midtbø her. (kan være litt tung å laste opp pga bilder)

28. august: Omvisning i Tanum kirke

Tanum kirke er en av landets eldste og mest interessante kirker. Kirken ble bygget på begynnelsen av 1100-tallet og har en spennende historie like frem til vår tid. Tanum kirke har i historisk tid vært Billingstad-folkets nærmeste kirke.

Ta med venner og bekjente og ble med på omvisning i kirken og området rundt.

17. oktober: Bildekavalkade fra Billingstad i perioden 1920 – 1980

5. desember: Temakveld: Norsk folkemedisin: “Kloke koner – urtekurer og magi. Foredragsholder var Per Holck, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forfatter av flere bøker innen temaet.

2015

Mars: Samtalekveld med eldre Billingstad-beboere i Holmen kirke

August: Årsmøte og foredrag på Asker museum: Kalkbrenning på Billingstad v/ Vidar Skovli.

Oktober: Historisk vandring på nedre Billingstad ved Tore-Wiggo Sørensen og Erik Wold: Her i krysset Brattbakken og Inga Falsen Gjerdrumsvei

November

Tema: «Hvordan komme i gang med slekstforskning» ved Harald Sørgaard Djupvik. Djupvik var en av stifterne av DIS (Data i Slektsforskning) i Asker. Han har skrevet flere slektshistoriske artikler og har holdt en rekke foredrag om slektsforskning.