Program 2022

Torsdag 8.september kl.18.00: «Guidet vandring langs Billingstads kultursti»

Fremmøte: Plassen foran Billingstad stasjon

Vår lokale historiske kultursti består av 17 informasjonsskilt spredd på både Øvre og Nedre del av Billingstad.

Denne vandringen er en fin anledning for både gamle og nye Billingstadbeboere til å få et godt innblikk i vår lokal-historiske arv. Vi har flere ganger tidligere bare rukket øvre Billingstad. Men dette er bare omkring halvparten av kulturstien. Vi tar derfor for oss Nedre Billingstad, men starter på Stasjonsplassen og forteller litt om «Røed» og stasjonsplassen i gamle dager. Deretter ned Billingstadveien, forbi der maleren Torstein Torsteinson bodde, og videre til Hvidtstenhaugen og ned til Billingstadsletta med Djupingdalen og Slependen travbane. Vi går så Billingstadsletta frem til Stasjonsveien. Forbi der Finn Olsens landhanderi, og Lahaugen gård lå, og frem til Inga Falsen Gjerdrums vei. Både Inga og hennes søster malerinnen Mimi bodde her. Dronningbiavlstasjonen lå også i nærheten. Innerst i IFGs vei går vi opp til Kjærlighetsstien. Avhengig av interessen og lyset går vi enten opp til Åstadveien og ned til Stasjonsplassen igjen, eller ned Kjærlighetstien til Skustadgata.

Onsdag 21.september kl. 18.30: «Kulturvern i Asker og på Billingstad»

Gro Jerpåsen er arkeolog og ansvarlig for kulturvern i Asker kommune. Hun vil fortelle om registreringer på Billingstad og kommunens arbeid med kulturvern.
Dato: Onsdag 21. september 2022 kl. 19.00. Vi har åpent fra kl. 18.30, og serverer en kopp kaffe og en kakebit.
Sted: Holmen Innbyggertorg – Holmensenteret – 4 etasje.

Onsdag 16. november kl. 18.30: «Historien om vår nærmete nabo, Tanum!»

Svein Holo som kjenner Tanums historie bedre enn noen, vil med bilder og historier, ta oss med til historien bak storgårdene og den historiske utviklingen på Tanum-platået.

18.30: Kaffe og en kakebit
19.00: Foredrag
Sted: Holmen Innbyggertorg – Holmensenteret – 4 etasje.

Ca 1. desember. Utdeling av historielagets årbok 2022.

Inkludert artikler i forbindelse med Billingstad vels 100-årsjubileum. Vi antydet tidligere 100 sider og innbundet utgave. Mest sannsynlig ender vi opp med 60 sider som tidligere. Denne størrelsen går ned i alle postkasser.


Invitasjon til møte i Billingstad historielag
Torsdag 12. mai 2022. kl. 18.30

«Skolemuseet på Jansløkka og Billingstadstua på Asker museum».

Fremmøte: Skolemuseet på Jansløkka skole. (Innkjøring fra Semsveien).

Tema: Omvisning og orientering om skolemuseet og alle dets rariteter. Guide: Anne Joronn Sætre.

Anne Joronn Sætre er tilknyttet Asker museum som fast omviser for skolemuseet. Hun har vært både elev og lærer på Jansløkka.
Etter omvisningen inviterer historielaget deltagerne til kaffe og en kakebit på Asker Museum der vi besiktiger Billingstadstua før vi samles i Kafe Gunhild.

Billingstadstua er trolig Askers eldste hus og flyttet fra tidligere Billingstad gård til museet i 1920.

Hvis noen trenger transport, er det alene en glede for en av oss i styret å hente og bringe deg trygt tilbake.

Skolemuseumsrommet er ikke veldig stort. Vi regner med at vi kan ta imot inntil 30 personer. For ordens skyld ber vi om forhåndspåmelding av hensyn til dette. Hvis flere melder seg vil vi vurdere å gjenta besøket.

Vennligst gi beskjed til undertegnede dersom du ønsker å delta:

a) Mail: tore-ws@online.no b) SMS: 90993444. c) Telefon: 90993444

Med vennlig hilsen
For Billingstad historielag
Tore-Wiggo Sørensen

Klikk her for PDF invitasjon

Utviklingen i boligarkitektur på Billingstad fra 1890- 2022

Invitasjon til møte i Billingstad Historielag
Dato: Onsdag 16. mars 2022 kl. 19.00
Sted: Holmen Innbyggertorg – Holmensenteret – 4 etasje.
(Årsmøtet avholdes samme sted kl. 18.30. Medlemmer får innkalling i separat mail.)

Tema: «Utviklingen i boligarkitektur på Billingstad fra 1890- 2022».

Orientering ved arkitekt Viggo Hartmann og fremvisning av bilder av Billingstad-hus fra de forskjellige periodene. Viggo Hartmann er grunnlegger av Asker-firmaet «Hartmann Arkitekter» og er godt kjent med utviklingen på Billingstad. Denne utviklingen har blant annet medført fortetning, rivning av gamle hus og bygging av flere blokker og moderne hus i ny-funkisstil.

Historielaget har samlet et stort utvalg av bilder av boliger på Billingstad helt tilbake til 1880-90-årene. Vi vil vise et utdrag av disse som illustrasjon til de enkelte stilartene.

Hvis noen av våre medlemmer ønsker transport til og fra Holmen, er det alene en glede for en av oss i styret å hente og bringe. Ring i tilfelle Tore-Wiggo Sørensen, tlf. 90993444.