Desemberhilsen 2019

Kjære medlemmer og venner av Billingstad historielag.

Vi legger nå et aktivt år bak oss. Vi har hatt møter om «Billingstad-barnas skoler – 1849-2019», «Asker-Seminar- lærerskolen på Tanum», «Åstad-gård» og «Slæbende Travbane». På møtene har vi hatt mellom 20 og 50 tilhørere og vi må også si at bussturen vår med 38 deltagere til Hurum og Røyken og vandring på Billingstad kultursti var vellykkede.

Vi arbeider nå med programmet for 2020 og er takknemlige for innspill.

Vi har ikke mottatt noen økonomisk støtte fra Billingstad Vel til driften av historielaget i 2019. Det betyr at ordningen med at de som hadde betalt medlemskontingent til vellet også hadde adgang til historielagets aktiviteter, er avsluttet. Vi ønsker godt samarbeid med vellet og vil i fremtiden i stedet søke om støtte ved spesielle aktiviteter. For eksempel til vedlikehold av «Billingstad kultursti». Vi har dessverre hatt hærverk på noen av skiltene. Vi har satt opp totalt 17 skilt med informasjon om Billingstads historie. Historielaget er innmeldt i «Frivillighetsregisteret» som gir oss anledning til å motta «grasrotandel» fra Norsk Tipping. For de som bruker Norsk Tipping kan man melde inn Billingstad historielag som mottager. Med bare noen få innmeldte i 2019, har vi alllikevel mottatt nesten tusen kroner fra ordningen.

Vi har fortsatt flere eksemplarer av boken «Billingstads historie» av Olaf Gundersrud. Boken egner seg godt som julepresang til familie og venner med interesse for Billingstad. Boken koster kr. 200.- Se for øvrig vedlagte informasjon om boken.

Vi takker dere så mye for oppmøtet og interessen for vårt lokale historielag gjennom 2019. Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig fin jul og håper vi sees i 2020.

Med hilsen For Billingstad historielag Tore-Wiggo Sørensen